CSSP-PCPP: Výstupy z dotazníkového šetření mapujícího realizaci primární prevence na pražských školách

CSSP-PCPP: Výstupy z dotazníkového šetření mapujícího realizaci primární prevence na pražských školách

Výstupy z dotazníkového šetření mapujícího realizaci primární prevence na pražských školách

Průzkum realizovalo Centrum sociálních služeb-Pražské centrum primární prevence pro potřeby oddělení prevence MHMP. Respondenty byli metodici prevence základních a středních škol na území hlavního města Prahy. Cílem bylo zmapovat situaci při poskytování primární prevence rizikového chování (PPRCH) ve školách v Praze. Hlavní oblasti dotazníkového šetření: způsob realizace PPRCH,  poskytovatelé PPRCH, financování PPRCH, studium školních metodiků prevence (ŠMP). Průzkum může sloužit spíše jako podklad dalšímu podrobnějšímu a konkrétnějšímu zkoumání.  Sběr dat probíhal v závěrečných měsících školního roku 2012/2013. Dotazník distribuovalo oddělení prevence MHMP prostřednictvím obvodních metodiků prevence při pedagogicko-psychologických poradnách a odboru školství MHMP.

Výstupy z dotazníkového šetření