CSSP-PCPP: Dotazníkové šetření mapující rizikové chování a jeho prevenci na pražských školách

CSSP-PCPP: Dotazníkové šetření mapující rizikové chování a jeho prevenci na pražských školách

Dotazníkové šetření mapující rizikové chování a jeho prevenci na pražských školách 2012

Průzkum byl proveden v období od 27.8.2012 do 20.9.2012 Centrem sociálních služeb Praha - Pražským centrem primární prevence.
Dotazníky do základních škol distribuovali obvodní metodici prevence z pedagogicko-psychologických poraden, do středních škol odbor školství MHMP.
Průzkumu se zúčastnilo celkem 420 škol, návratnost z celkového počtu škol tedy činí 47%.
Toto šetření je zároveň součástí Krajského plánu prevence MŠMT.
V příloze uvádíme výsledky šetření.

Výsledky průzkumu na ZŠ