CSSP/PCPP - Komparace dat z šetření RCH žáků 2. st. ZŠ a SŠ v Praze (2016-2019)

CSSP/PCPP - Komparace dat z šetření RCH žáků 2. st. ZŠ a SŠ v Praze (2016-2019)

Komparace dat z šetření rizikového chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze - Porovnání let 2016 až 2019

Komparaci zpracovali: Roman Petrenko a Miroslav Líbal
V rámci CSSP-PCPP spolupracovali Jan Žufníček, Pavel Dosoudil, Jana Gricová , Lucie Myšková a David Čáp.
Poděkování dále patří Janě Havlíkové (oddělení prevence Magistrátu HMP) a metodikům prevence z pražských pedagogicko psychologických poraden.

Šetření probíhala oslovením všech pražských škol, ale výběr respondentů nebyl dále nijak omezen a záleželo na ochotě škol a jednotlivých žáků. Každý rok se tak z hlediska rozložení pohlaví, věku či druhu navštěvované školy sejde trochu jiný vzorek žákovské populace. Výskyt rizikového chování silně závisí na věku respondentů, ale také na pohlaví, proto je vážení dat před jejich srovnáváním důležitým krokem k validitě prezentovaných závěrů...

Plné znění komparace naleznete ZDE