K problematice tělesných trestů ve vývoji rodinné výchovy a školního vzdělávání (Pedagogika 3/2023)

K problematice tělesných trestů ve vývoji rodinné výchovy a školního vzdělávání (Pedagogika 3/2023)

K problematice tělesných trestů ve vývoji rodinné výchovy a školního vzdělávání

Zdroj: odborný časopis Pedagogoka, Vol 73 No 3 (2023)

Autoři: Karel Rýdl, Helena Zitková

Předmětem následujícího textu je poskytnutí přehledu vývoje problematiky tělesných (fyzických) trestů v českých zemích jako logického zdroje současného stavu názorů na fyzické trestání dětí. Pod vlivem nového paradigmatu v pojetí dítěte se postupně mění společenský pohled na řadu pedagogických kategorií, včetně trestů, i když jde o proměnu velmi zdlouhavou. Autoři se opírají o nové poznatky neurověd, které prokazují negativní vliv trestů na zdravý vývoj dítěte a potvrzují dosavadní intuitivní výsledky respektujících a nenásilných pedagogických přístupů ve školách i při výchově v rodině...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Pedagogika č. 3/2023 ZDE