MŠMT: Metodické doporučení k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování

MŠMT: Metodické doporučení k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování

Metodické doporučení k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování

Zdroj: webové stránky MŠMT

Autoři: kolektiv autorů

MŠMT vydalo nové Metodické doporučení MŠMT k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování. Materiál byl zásadně přepracován a nahrazuje původní doporučení z roku 2002. V novém doporučení jsou reflektovány změny ve školském zákoně, v zákoně o sociálně právní ochraně dětí a také změny v občanském zákoníku.
Cílem doporučení je silnější podpora prevence záškoláctví v základních školách včetně přípravných tříd, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na středních školách. Zpřesňují se podmínky pro uvolňování žáka z vyučování, omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a postup škol při zvýšeném počtu omluvených i neomluvených hodin žáků v průběhu jednoho čtvrtletí školního roku.

Plné znění metodického doporučení na stránkách MŠMT ZDE