Články, odkazy - Rizikové sexuální chování

Články, odkazy - Rizikové sexuální chování

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních vymezuje aktuální terminologii, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje školní preventivní program a doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže. Materiál a jednotlivé přílohy naleznete ZDE
 
Besedy o HIV/AIDS a sexuálním zdraví - preventivní a osvětové besedy České společnosti AIDS pomoc 
 
Hrou proti AIDS - primárně preventivní program Státního zdravotního ústavu
 
 
Publikace online - rubrika na našich stránkách, která obsahuje přehled volně dostupných publikací k RCH a souvisejícím tématům.

Knihovna - rubrika na našich stránkách, která obsahuje anotace na literaturu k RCH a souvisejícím tématům.