Výskyt rizikového sexuálního chování

Výskyt rizikového sexuálního chování

Následující data vychází z výsledků šetření o rizikovém chování v Praze za rok 2018. Sběr dat o rizikovém chování žáků na pražských školách realizujeme každoročně od roku 2016. Šetření organizuje Magistrát hlavního města Prahy, oddělení prevence ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, oddělením Pražské centrum primární prevence. Výsledky šetření pomáhají lépe identifikovat rizika, která hrozí žákům a zacílit podporu a prevenci adekvátně aktuálním hrozbám a trendům.
Pohlavní styk bez kondomu s někým, koho dobře a dlouho nezná, uvádí každý rok cca 3 až 4 % žáků. Z hlediska porovnání jednotlivých typů škol se nechráněný pohlavní styk objevil statisticky významně více u žáků středních odborných učilišť. Dále platí pozitivní korelace ve frekvenci nechráněného pohlavního styku a užíváním návykových látek – jinými slovy, rizikové sexuální chování souvisí s rizikovým chováním i v jiných oblastech.

Žákům také pokládáme otázku „Posílal/a jsi někomu v uplynulém roce svoje fotky, videa či jiné materiály se sexuálním obsahem?“ Necelá čtvrtina žáků v kategorii 15 až 17 let včetně přiznala, že svoje intimní fotky či videa někomu poskytla. I když předpokládáme, že se ve většině případů jednalo o dobrovolné poskytnutí partnerům či přátelům (ve výzkumu se na další detaily již neptáme), vnímáme sdílení intimních materiálů žáky jako rizikový jev a prostor, kam by bylo potřeba zacílit intenzivnější osvětu a prevenci.

 
Graf č. 3: Srovnání frekvence rizikového chování na internetu, otázka: „Posílal/a jsi někomu v uplynulém roce svoje fotky, videa či jiné materiály se sexuálním obsahem?“ dle věkových kategorií v %