Články, odkazy - syndrom CAN

Články, odkazy - syndrom CAN

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních vymezuje aktuální terminologii, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje školní preventivní program a doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže. Materiál a jednotlivé přílohy naleznete ZDE
 
Prevenci a intervenci v oblasti pomoci ohroženým dětem zajišťuje a podporuje např.:
* Dětské krizové centrum – organizace zabývající se odbornou pomoc dětem se syndromem CAN, pracoviště se zaměřuje také na pomoc sexuálně zneužitým dětem. Dále poskytuje odbornou pomoc obětem trestných činů
* Bílý kruh bezpečí je organizace poskytující pomoc obětem trestných činů v ČR formou odborných konzultací ambulantní i terénní formou (www.domacinasili.cz)
* Nadace Naše dítě – nadace zaměřená na pomoc dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci
* Portál Šance dětem – internetový portál nabízející informace z oblasti ohrožených dětí v České republice
* Centrum Locika – organizace zaměřená na pomoc pro děti, které doma zažívají násilí. Poskytuje odbornou pomoc jak dětem, tak jejich rodičům
* Fond ohrožených dětí – organizace zaměřující se na pomoc ohroženým dětem
 
Zdroj:
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, příloha č. 5 – Syndrom týraného dítěte
Šance dětem
Naše dítě
MPSV
MS
 
Publikace online - rubrika na našich stránkách, která obsahuje přehled volně dostupných publikací k RCH a souvisejícím tématům.

Knihovna - rubrika na našich stránkách, která obsahuje anotace na literaturu k RCH a souvisejícím tématům.