Výskyt RCH v dopravě

Výskyt RCH v dopravě

Ze statistik uveřejněných BESIP vyplývá, že v letech 1993–2019 bylo z celkového počtu usmrcených osob v dopravě 2,8 % dětí. Nejméně (1,4 %) to bylo v roce 2013, naopak nejvíce (5,1 %) v roce 1994. V roce 2019 tvořil tento podíl 2,9 %.  V oblasti těžce zraněných dětí je patrná sestupná tendence. Nejvíce těžce zraněných dětí bylo evidováno v roce 1997 a naopak nejméně v roce 2019. V celém sledovaném období šlo o průměrný pokles těžce zraněných dětí o 43 %.

Celkem bylo v období let 2010–2019 usmrceno v dopravě 91 dětí, z toho 15 (11 %) vlastní vinou. V r. 2019 bylo v silničním provozu usmrceno 16 dětí (v r. 2018 19) a těžce zraněno 113 dětí (v r. 2018 150). Z 16 úmrtí dětí v dopravě byla 2 způsobena vlastní vinou (v r. 2018 to byl 1 případ), 14 dětí bylo usmrceno jiným účastníkem silničního provozu (v r. 2018 šlo o 18 dětí). V případě těžce zraněných dětí bylo v r. 2019 47 dětí těžce zraněno vlastní vinou (v r. 2018 66 dětí), dalších 66 dětí pak bylo těžce zraněno cizím zaviněním (v r. 2018 to bylo 84 dětí). Tři čtvrtiny usmrcených dětí v dopravě (12) r. 2019 byli spolujezdci. Další 3 usmrcené děti byly chodci a jedno usmrcené dítě byl cyklista. Nejvíce těžce zraněných dětí při dopravních nehodách (17) bylo v r. 2019 ve věku 10 let.

Nejvíce dětí (3) bylo v roce 2019 usmrceno v červenci a srpnu a těžce zraněno (17) bylo v červnu. Nejvíce (9) dětí bylo usmrceno v důsledku nesprávného způsobu jízdy, 1 z nich byl chodec.
Meziročně klesl počet usmrcených a zraněných dětí při dopravních nehodách vinou osoby pod vlivem alkoholu a návykových látek, v roce 2019 nebylo žádné dítě takovou osobou usmrceno, celkem 3 děti byly jimi těžce zraněny.
Bezpečnost dětí je jedním z dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.