Články, odkazy - rasismus, homofobie, extremismus

Články, odkazy - rasismus, homofobie, extremismus

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních vymezuje aktuální terminologii, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje školní preventivní program a doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže. Materiál a jednotlivé přílohy naleznete na stránkách MŠMT ZDE

Homofobie v žákovských kolektivech: homofobní obtěžování a šikana na základních a středních školách - jak se projevuje a jak se proti ní bránit. Výukový materiál pro ZŠ a SŠ včetně didaktické aplikace tématu. Ke stažení na stránkách Úřadu vlády ZDE

Metodika "LIDÉ V POHYBU" - vydal Junák - Český skaut a organizace NAZEMI
Metodická příručka určená nejen pro skautské vedoucí, ale i pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se chtějí ve své práci s dětmi a mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace.
Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů. Zároveň obsahuje i odkazy na již existující metodiky, které vydaly jiné organizace. Zejména ale ukazuje cesty, jak si při práci s mládeží poradit s kontroverzními tématy obecně. Jak připravit bezpečné prostředí pro diskusi a prozkoumávání témat. Nepopisuje jedinou cestu, kudy je možné se vydat. Nabízí inspiraci.
Metodiku i další materiály naleznete na stránkách Lidé v pohybu ZDE

Politický radikalismus a mládež - Holas, Jakub - Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013
Publikace vznikla jako výsledek projektu „Současná situace v oblasti extremistických hnutí v ČR s důrazem na jejich potenciální podporu u mladistvých a na šíření extremistických ideologických obsahů po Internetu“, kterému byla poskytnuta účelová podpora v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015.
Plná verze publikace ke stažení pro studijní účely na stránkách Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ZDE

Původ názvů Rom - Cikán
Obsáhlý informační text pro učitele o původu a používání názvů Rom - Cikán zveřejněný na stránkách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Plná verze na stránkách Jihočeské univerzity ZDE

Publikace online - rubrika na našich stránkách, která obsahuje přehled volně dostupných publikací k RCH a souvisejícím tématům.

Knihovna - rubrika na našich stránkách, která obsahuje anotace na literaturu k RCH a souvisejícím tématům.