Články, odkazy - šikana

Články, odkazy - šikana

Agresivní chování ve škole, jak je vnímají pedagogové - odborný časopis Psychologie pro praxi č. 3-4/2013
Autoři: Ladislav Csémy, Olga Starostová,  Tamara Hrachovinová, Petr Čáp
Dostupné ZDE 
 
Agresivní chování dospívajících: prevalence a analýza vlivu faktorů z oblasti rodiny, vrstevnických vztahů a školy - odborný časopis Československá psychologie č. 3/2014
Autoři: Ladislav Csémy, Tamara Hrachovinová, Petr Čáp, Olga Starostová
Dostupné ZDE
 
 
Užitečné odkazy:

Minimalizace šikany
Minimalizace šikany je komplexní program, který pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi. Informace, poradna, vzdělávání.
 
Společenství proti šikaně
Portál dobrovolného humanitárního sdružením Společenství proti šikaně poskytuje informace, články a odkazy na literaturu, rady a legislativní opatření v oblasti problematiky šikanování.
 
 "Týká se mě násilí?" - soubor testů
Stránky Státního zdravotního ústavu - Rubrika se souborem testů pro děti zaměřených na problematiku násilí, pomocí kterých mohou reflektovat své zkušenosti a postoje a ověřit si své znalosti k tématu. Doplněno slovníčkem pojmů.
 
Šance Dětem
Sekce věnující se šikaně na stránkách internetového portálu Šance Dětem. (Sirius, o.p.s.)
 
Publikace online - rubrika na našich stránkách, která obsahuje přehled volně dostupných publikací k RCH a souvisejícím tématům.
Knihovna - rubrika na našich stránkách, která obsahuje anotace na literaturu k RCH a souvisejícím tématům.