Rizikové a protektivní faktrory - závislostní chování

Rizikové a protektivní faktrory - závislostní chování

Rizikové faktory Protektivní faktory
Genetické dispozice Osobnostní úroveň:
* Duševní choroba-úzkosti, deprese, změny nálad Klidnější temperament
Brzké experimentování Inteligence
* Společenské prostředí – normalizování Sebevědomí
  Dobré zdraví
  Sociální úroveň:
  Bezpečný domov
  Kontrola a struktura v rodině
  Podpora vzdělávání
  Dobré vrstevnické vztahy

 

 

Zdroj: Corcoran a Nichols-Casebolt (2004, s. 225-228)