Články, odkazy - závislostní chování

Články, odkazy - závislostní chování

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2022
Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí schválila obsáhlou Zprávu o digitálních závislostech v České republice 2022. Vyplývá z ní, že až čtvrtina dospívajících je v riziku závislosti na digitálních technologiích.
Zpráva je první souhrnnou zprávou o nadužívání nových technologií, tj. nadměrném trávení času na internetu, zejména na sociálních sítích a hraním digitálních her, které může vést ke vzniku a rozvoji závislosti, označovaných souhrnně v této zprávě jako digitální závislosti.
Plné znění zprávy na stránkách NMS ZDE
Tisková zpráva s přílohou na stránkách NMS ZDE

Evropská zpráva o drogách 2022
Zprávu připravila a zveřejnila 14. 06. 2022 evropská agentura pro drogy (EMCDDA).
Plné znění zprávy v angličtině na stránkách EMCDDA ZDE
Plné znění zprávy v češtině na stránkách EMCDDA ZDE (pre-fin verze bez finálních jazykových korektur)
Tisková zpráva v češtině na stránkách EMCDDA ZDE
Další informace na stránkách NMS ZDE

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021
Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o závislostním chování v České republice – komplexně shrnuje situaci v oblasti tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků, alkoholu, problematického užívání psychoaktivních léků, nelegálních drog a hazardního hraní v ČR.
Plné znění zprávy na stránkách NMS ZDE
Tisková zpráva na stránkách NMS ZDE

Zpráva o alkoholu v České republice 2021
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti zpracovalo v rámci informačního balíčku o závislostech historicky první samostatnou Zprávu o alkoholu v České republice 2021. Dosud byla vybraná přehledová data o situaci v oblasti alkoholu uváděna jen ve výročních zprávách o stavu ve věcech drog.
Česká republika patří mezi země s nejvyšší průměrnou spotřebou alkoholu na obyvatele a také země s nejvyšším výskytem nárazového pití alkoholu na světě.
Plné znění zprávy na stránkách NMS ZDE
Souhrn zprávy na stránkách NMS ZDE

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021
Tato zpráva je první souhrnnou zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR. Představuje základní vymezení pojmů a definice, shrnuje dostupné informace o nabídce, legislativním rámci, národní strategii a politice v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se odvykání kouření i léčby závislosti na tabáku.
Vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti - Sekretariát RVKPP, Úřad vlády České republiky.
Více informací a plné znění zprávy na stránkách NMS ZDE

Evropská zpráva o drogách 2022
Zprávu připravila a zveřejnila 14. 06. 2022 evropská agentura pro drogy (EMCDDA).
Plné znění zprávy v angličtině na stránkách EMCDDA ZDE
Plné znění zprávy v češtině na stránkách EMCDDA (pre-fin verze bez finálních jazykových korektur) ZDE
Tisková zpráva v češtině na stránkách EMCDDA ZDE
Další informace na stránkách NMS ZDE

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2021
Zpráva o hazardním hraní v ČR 2021 shrnuje dostupné informace o trhu a nabídce, legislativním rámci, národní strategii a politice v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se hazardního hraní. Na jednom místě tak tato zpráva shromažďuje dostupná data z různých informačních zdrojů – a to jak rutinně sbíraná jednotlivými institucemi, tak nárazově realizované studie.
Vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti - Sekretariát RVKPP, Úřad vlády České republiky.
Více informací a plné znění zprávy na stránkách NMS ZDE

Zpráva o problematickém užívání psychoaktivních léků v České republice 2021
Zpráva představuje základní vymezení pojmů a definice, shrnuje dostupné informace o trhu s psychoaktivními léky, legislativní rámec, národní strategie a politiku v této oblasti a současně shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se léčby i data ze sítě adiktologických služeb pracujících se skupinou uživatelů psychoaktivních léků. Na jednom místě tak tato zpráva shromažďuje dostupná data z různých informačních zdrojů - a to jak rutinně sbíraná jednotlivými institucemi, tak nárazově realizované studie.
Vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 07. 12. 2021.
Plné znění této zprávy na stránkách NMS ZDE
Další info k této zprávě na stránkách NMS ZDE

Evropská zpráva o drogách 2021
Agentura EU pro drogy (EMCDDA) zveřejnila 9.6.2021 Evropskou zprávu o drogách 2021.
Tisková zpráva agentury EU pro drogy v Lisabonu (česky) ZDE
Evropská zpráva o drogách 2021 - Trendy a vývoj (česky) ZDE
Tisková zpráva Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR k Evropské zprávě o drogách 2021 ZDE

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 navazuje na Národní strategii protidrogové politiky na období 2010–2018. Při její tvorbě byly reflektovány závěry hodnocení úspěšnosti strategie předešlé i současný stav vědeckého poznání v oblasti závislostního chování. Stejně jako předchozí strategie je i ta současná koncipována jako dlouhodobý strategický dokument na období 9 let, čímž dochází k reflexi požadavku co největší kontinuity protidrogové politiky vlády.
Plné znění strategie na stránkách NMS ZDE

Protidrogová strategie EU na období 2021-2025
O schválení protidrogové strategie EU na období 2021-2025 informovala Rada Evropské unie v tiskové zprávě z 18. prosince 2020.
Tisková zpráva vč. strategie je dostupná ZDE (anglicky)
Strategie EU pro oblast drog na období 2021–2025 ZDE (česky)
Navazující Akční plán EU v oblasti drog pro období 2021-25 z 22.6.2021 ZDE (anglicky)

 

Publikace online - rubrika na našich stránkách, která obsahuje přehled volně dostupných publikací k RCH a souvisejícím tématům.

Knihovna - rubrika na našich stránkách, která obsahuje anotace na literaturu k RCH a souvisejícím tématům.