Články, odkazy - závislostní chování

Články, odkazy - závislostní chování

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 navazuje na Národní strategii protidrogové politiky na období 2010–2018. Při její tvorbě byly reflektovány závěry hodnocení úspěšnosti strategie předešlé i současný stav vědeckého poznání v oblasti závislostního chování. Stejně jako předchozí strategie je i ta současná koncipována jako dlouhodobý strategický dokument na období 9 let, čímž dochází k reflexi požadavku co největší kontinuity protidrogové politiky vlády.
Plné znění strategie na stránkách NMS ZDE

Protidrogová strategie EU na období 2021-2025
O schválení protidrogové strategie EU na období 2021-2025 informovala Rada Evropské unie v tiskové zprávě z 18. prosince 2020.
Tisková zpráva vč. strategie je dostupná ZDE (anglicky)

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019, zveřejněná 16. 11. 2020, je v pořadí osmnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o drogové situaci v České republice.
Plné znění výroční zprávy na stránkách NMS ZDE

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019
Souhrnný přehled zjištění z české části mezinárodní studie ESPAD 2019 v čísle 5/2020 Zaostřeno vydalo NMS, Úřad vlády ČR.
Autoři: Mgr. Pavla Chomynová, PhDr. Ladislav Csémy, doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Plné znění publikace Zaostřeno 5/2020 na stránkách NMS ZDE
Mezinárodní zpráva ESPAD Report 2019 na stránkách projektu (anglicky) ZDE
Srovnání ČR s evropským průměrem připravilo NMS, ke stažení na stránkách NMS ZDE

Evropská zpráva o drogách 2020
Plné znění zprávy (anglicky) na stránkách EMCDDA ZDE
Hlavní zjištění této zprávy (česky) na stránkách EMCDDA ZDE

Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021
Vydal Úřad vlády České republiky - Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Plné znění Akčního plánu na stránkách NMS ZDE

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2019
Vydal Úřad vlády České republiky, 2020 - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Autorský kolektiv - Viktor Mravčík, Zdeněk Rous, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tereza Černíková, Jan Cibulka
Plné znění výroční zprávy na stránkách NMS ZDE

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018, zveřejněná 9. 12. 2019, je v pořadí sedmnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o drogové situaci v České republice.
Plné znění výroční zprávy na stránkách NMS ZDE

Evropská zpráva o drogách 2019 - Trendy a vývoj
Nová Evropská výroční zpráva o drogách 2019, vydaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a závislost (EMCDDA), reflektuje aktuální trendy a vývoj ve 28 členských státech EU, Turecku a Norsku.
Podrobné informace ke zprávě v češtině naleznete na stránkách NMS ZDE
Evropská zpráva o drogách 2019 v plném znění v češtině dostupná ZDE

Evropská zpráva o drogách 2018
Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost (EMCDDA) zveřejnilo European Drug Report 2018. - Evropská zpráva o drogách 2018: Trendy a vývoj poskytuje aktuální přehled o problémech v oblasti drog a souvisejících intervencí v Evropě. Naše hlavní zpráva vychází z podrobného přezkumu evropských a národních dat, který umožňuje povšimnout si vznikajících vzorců a problémů. V letošním roce ji na internetu doplňuje třicet národníchzpráv o drogách a zdroje obsahující celou řadu dat a grafik, což umožňuje získat přehled o situaci v jednotlivých zemích.
Plné znění zprávy (v češtině) na stránkách EMCDDA ZDE

Publikace online - rubrika na našich stránkách, která obsahuje přehled volně dostupných publikací k RCH a souvisejícím tématům.

Knihovna - rubrika na našich stránkách, která obsahuje anotace na literaturu k RCH a souvisejícím tématům.