Články, odkazy - závislostní chování

Články, odkazy - závislostní chování

Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021
Vydal Úřad vlády České republiky - Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Plné znění Akčního plánu na stránkách NMS ZDE

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2019

Vydal Úřad vlády České republiky, 2020 - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Autorský kolektiv - Viktor Mravčík, Zdeněk Rous, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Tereza Černíková, Jan Cibulka

Plné znění výroční zprávy na stránkách NMS ZDE

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 - Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018, zveřejněná 9. 12. 2019, je v pořadí sedmnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o drogové situaci v České republice.

Plné znění výroční zprávy na stránkách NMS ZDE

Evropská zpráva o drogách 2019 - Trendy a vývoj - Nová Evropská výroční zpráva o drogách 2019, vydaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a závislost (EMCDDA), reflektuje aktuální trendy a vývoj ve 28 členských státech EU, Turecku a Norsku.

Podrobné informace ke zprávě v češtině naleznete na stránkách NMS ZDE

Evropská zpráva o drogách 2019 v plném znění v češtině dostupná ZDE

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2017 - Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017, zveřejněná 7. 12. 2018, je v pořadí šestnáctou výroční zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o drogové situaci v České republice.

Plné znění výroční zprávy na stránkách NMS ZDE

Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2017 - Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2017 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády.

Plná verze výroční zprávy na stránkách NMS ZDE

Evropská zpráva o drogách 2018 - Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost (EMCDDA) zveřejnilo European Drug Report 2018. - Evropská zpráva o drogách 2018: Trendy a vývoj poskytuje aktuální přehled o problémech v oblasti drog a souvisejících intervencí v Evropě. Naše hlavní zpráva vychází z podrobného přezkumu evropských a národních dat, který umožňuje povšimnout si vznikajících vzorců a problémů. V letošním roce ji na internetu doplňuje třicet národníchzpráv o drogách a zdroje obsahující celou řadu dat a grafik, což umožňuje získat přehled o situaci v jednotlivých zemích.

Plné znění zprávy (v češtině)  na stránkách EMCDDA ZDE