Výskyt - sekty

Výskyt - sekty

O prevalenci tohoto typu RCH máme jen málo informací. Většina statistik je ovlivněna arbitrárním rozhodnutím, co za rizikovou skupinu považovat. Odhaduje se, že celkový počet lidí zasažených sektami je asi 30.000. Počet těch, kdo mají se sektou alespoň minimální osobní zkušenost je odhadován na více než 100 000. Jedná se však o odhady více než deset let staré. V našich průzkumech se objevil nízký zájem žáků a studentů o informace o této problematice (pod 3 % žáků II. stupně ZŠ a SŠ).