Rizikové a protektivní faktory - sekty

Rizikové a protektivní faktory - sekty

Rizikové faktory Protektivní faktory
Nízké sebevědomí Kritické myšlení
Malé zapojení do sociální vztahů Smysluplné trávení volného času
Nedostatek informací Informace o existenci a rizicích sekt
Tabuizování religiozity Realizace programů primární prevence