Internetové a telefonické poradny

Internetové a telefonické poradny

Internetové poradenství:
Jeho velkou výhodou je snadná dostupnost a případná anonymita. Internetové poradenství však nemůže nahrazovat a být stejně efektivní jako osobní kontakt s odborníkem.

Odkazy na vybrané internetové poradny dle zaměření:

1/ Výchovné problémy, záškoláctví, sexuální chování dospívajících atd. – projekt sdružení Linka bezpečí

Internetová poradna ZDE

2/ Výchovné, vztahové, sociální problémy, pomoc dospívajícím i jejich rodičům - projekt sdružení LATA

Internetová poradna ZDE

3/ Rizikové chování – projekt sdružení Prev-Centrum

Internetová poradna ZDE

4/ Nelegální návykové látky – projekt sdružení SANANIM

Internetová poradna ZDE

5/ Závislostní chování - projekt Kliniky adiktologie 1. LF UK

Internetová poradna ZDE

6/ Poruchy příjmu potravy - projekt E-clinic

Internetová poradna ZDE

7/ Šikana – projekt Minimalizace šikany

Internetová poradna ZDE

8/ ADHD – projekt Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

Internetová poradna ZDE

9/ Bezpečnost na internetu – projekt E - bezpečí

Internetová poradna ZDE

10/ Právní aspekty drogové problematiky - projekt Asociace nestátních organizací

Internetová poradna ZDE

 

Telefonické poradenství:

1/ CSSP - Pražská linka důvěry - 222 580 697

Nonstop - Telefonická pomoc v závažných krizových situacích

2/ Dětské krizové centrum – linka důvěry pro rodiče a blízké - 241 484 149

Nonstop - Problematika CAN, domácí násilí, krizové situace, poruchy chování

3/ Centrum rodinné terapie Horizont - 274 777 125, 606 664 262

Pondělí - pátek, 9 - 17 hod. - Problémové a krizové situace v rodině, problémové chování dětí

4/ NADACE NAŠE DÍTĚ - linka právní pomoci - 777 800 002

Každou středu od 13 do 18 hod. - Právní problémy v oblasti vztahů mezi rodiči a dětmi, v oblasti pěstounské péče, osvojení dítěte, dítěte v ústavní výchově, trestné činy spáchané na dítěti

5/ Sdružení Linka Bezpečí – rodičovská linka - 840 111 234

Pondělí až čtvrtek: 13–19 hod.; pátek: 9–15 hod. - Krizové situace, výchovné problémy, problémy ve škole

6/ Klinika adiktologie 1. LF UK – poradenská linka - 224 968 208

Závislostní chování (legální i nelegální látky, nelátkové závislosti)

7/ Sdružení SANANIM – poradenská linka - 283 872 186

Každý den od 13 – 20 hod. - Problematika užívání návykových látek

8/ VFN Praha – ambulance - 224 965 221

Poruchy příjmu potravy

9/ Bílý kruh bezpečí – poradenská linka - 251 51 13 13

Nonstop - Domácí násilí

10/ Sdružení Ztracené dítě – krizová linka - 116 000

Nonstop - Pomoc pro blízké ztracených dětí

11/ Asociace nestátních organizací – Právní poradna - 222 582 932

Pracovní dny 9 – 17 hod. - Právní aspekty drogové problematiky a závislostí