Internetové a telefonické poradny

Internetové a telefonické poradny

Internetové poradenství:
Jeho velkou výhodou je snadná dostupnost a případná anonymita. Internetové poradenství však nemůže nahrazovat a být stejně efektivní jako osobní kontakt s odborníkem.

Odkazy na vybrané internetové poradny dle zaměření:

* Výchovné problémy, záškoláctví, sexuální chování dospívajících atd. – projekt sdružení Linka bezpečí

Emailové poradenství ZDE

* Rizikové chování – projekt sdružení Prev-Centrum

Internetová poradna ZDE

* Nelegální návykové látky – projekt sdružení SANANIM

Internetová poradna ZDE

* Závislostní chování - projekt Kliniky adiktologie 1. LF UK

Internetová poradna ZDE 

* Šikana – projekt Minimalizace šikany

Internetová poradna ZDE (chat)

* Bezpečnost na internetu – projekt E - bezpečí

Internetová poradna ZDE

* Právní aspekty drogové problematiky - projekt Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s.

Internetová poradna ZDE

* Domácí násilí - Projekt Asociace intervenčních center a Nadačního fondu Nenech to být

Anonymní internetová poradna ZDE

* Orientační psychologické poradenství - Projekt NEPANIKAŘ

Anonymní emailová a chatová poradna ZDE

* Chatová poradna pro děti, rodiče i pedagogy - Projekt Dětství bez násilí - Centum LOCIKA

Chatová poradna ZDE

 

Telefonické poradenství:

* CSSP - Pražská linka důvěry - 222 580 697

Nonstop - Telefonická pomoc v závažných krizových situacích

* Dětské krizové centrum – linka důvěry pro rodiče a blízké - 241 484 149 nebo 777 715 215

Nonstop - Problematika CAN, domácí násilí, krizové situace, poruchy chování

* NADACE NAŠE DÍTĚ - linka právní pomoci - 777 800 002

Každou středu od 14 do 18 hod. - Právní problémy v oblasti vztahů mezi rodiči a dětmi, v oblasti pěstounské péče, osvojení dítěte, dítěte v ústavní výchově, trestné činy spáchané na dítěti

* Sdružení Linka Bezpečí – rodičovská linka - 606 021 021

Pondělí až čtvrtek: 13–19 hod.; pátek: 9–15 hod. - Krizové situace, výchovné problémy, problémy ve škole

Minimalizace šikany - nonstop krizová linka - 116 000

Problematika šikany - konzultace pro děti, rodiče, pedagogy

* Klinika adiktologie 1. LF UK – poradenská linka - 224 968 208

Závislostní chování (legální i nelegální látky, nelátkové závislosti)

* Sdružení SANANIM – poradenská linka - 602 666 415

Každý den od 13 – 20 hod. - Problematika užívání návykových látek

* VFN Praha – ambulance - 224 965 053

Poruchy příjmu potravy (středy 10:30 - 12:00 hod.)

* Bílý kruh bezpečí – poradenská linka - 116 006

Nonstop - Domácí násilí

Linka pro rodinu a školu - 116 000

Nonstop - problémy v rodině, škole, pohřešované děti

* Asociace nestátních organizací – Právní poradna - 222 582 932, 736 760 701

Pracovní dny 9 – 17 hod. - Právní aspekty drogové problematiky a závislostí