Home Poruchy příjmu potr.
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Poruchy příjmu potravy
Základní informace
Kdo je nemocí ohrožen a co k nemoci přispívá
Jaké jsou známky onemocnění? Jak poznat, že se něco děje?
Program ProYouth
Co znamená normálně jíst?
Informace pro pedagogy
Organizace, informace
Všechny strany

ppp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o okruh onemocnění, kam patří mentální anorexie, mentální bulimie a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem.

U poruch příjmu potravy (PPP) jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla.

Jde o psychická onemocnění. To znamená, že chování spojené s anorexií či bulimií není od určitého stádia nemocný člověk schopen ovládat a tedy se i sám bez pomoci druhých nemoci zbavit.

Poruchy příjmu potravy jsou závažná psychická onemocnění, jsou léčitelné, ale čím dříve člověk léčbu vyhledá, tím větší má na uzdravení šanci.

Nejčastěji se objevují během dospívání a ranné dospělosti, ale můžou se rozvinout i v pozdějším věku nebo naopak v dětství.

Tyto duševní poruchy jsou často spojené s depresí , úzkostí, sebepoškozováním a sociální izolací. Snížují kvalitu života postižených, jejich rodin i okolí, a vedou k obrovským výdajům na zdravotní péči. U žen ve věku 15-25 let, patří toto onemocnění mezi 4 nejčastější příčiny nemocnosti, trvalého postižení nebo dokonce smrti. Nedostatek informací, stud a strach ze stigmatizace brání ve vyhledání pomoci a výrazně snižuje šance na uzdravení, zvyšuje riziko chronického průběhu s opakovanou potřebou akutních ošetření. Vzdělání, prevence, včasná detekce a včasná intervence jsou pro minimalizaci škod působených PPP zásadní.

 

Zdroje ze kterých v tomto článku vycházíme:

Papežová, H.: Anorexia Nervosa

Papežová, H.: Bulimia Nervosa

www.idealni.cz - portál o poruchách příjmu potravy s odbornou garancí

Program ProYouth

 

V programu PROYOUTH naleznete také interaktivní fotokomiks, který jsme, společně s LOPOLO AV PRODUCTION, vytvořili pod odbornou garancí  Prof. MUDr. Hany Papežové pro Svépomocnou asociaci psychogenních poruch příjmu potravy.

Jedná se o hru s detektivním příběhem, najdete zde hádanky, minihry, můžete si vyzkoušet orientační testy. Dozvíte se také další informace o poruchách příjmu potravy včetně kontaktů na odbornou pomoc.

Hru "Dívčí válka" naleznete kromě ProYouth také na www.divcivalka.net

 


 

Mentální anorexie

 • Nemoc, která postihuje převážně dívky a mladé ženy. Onemocnět mohou však i dospělé ženy, chlapci a muži.
 • Projevuje se chorobným strachem z tloušťky a přibývání na váze.
 • Nemocné dívky odmítají jídlo, drží drastické diety a hubnou díky vyčerpávajícímu cvičení a zvracení.
 • Jejich chování způsobené nemocí vede k podvýživě a řadě psychickým obtížím.
 • Bez léčby může anorexie ohrozit jejich život.
 • U 0,3 až 1% mladých žen je diagnostikovaná anorexie.
 • Mentální anorexie má nejvyšší celkovou úmrtnost mezi psychiatrickými onemocneními. Riziko smrti je trikrát vyšší než u deprese, schizofrenie nebo alkoholismu a 12 krát vyšší než u bežné populace.

Mentální bulimie

 • Bulimie bývá často pokračováním anorexie.
 • Projevuje se hlavně záchvaty přejídání a zvracení, to může vést k trvalým zdravotním problémům.
 • Nemocné dívky trpí častými depresemi a pocity viny. Myšlenky na jídlo, přejídání a zvracení se mohou stát jedinou náplní jejich života.
 • Navenek může vypadat vše v pořádku.
 • U 1 až 3% mladých žen je diagnostikována mentální bulimie.

 

Psychogenní přejídání

 • Časté záchvaty "vlčího" hladu spojené s konzumací velkého množství jídla.
 • Nepravidelná jídla, může být časté zahajování a přerušování diet
 • Spojené se sedavým způsobem trávení volného času (např. televize, počítač), malý fyzický pohyb a aktivita
 • Po záchvatech přejedení nejsou používány žádné způsoby ke kompenzaci zvýšeného kalorického příjmu (např. zvracení,  extrémní sportovní aktivity, hladovění), to je hlavní rozdíl mezi přejídáním a bulimií.
 • Zmatené povědomí o hladu a uspokojování hladu
 • Potlačování pocitů (jako zlost, vztek, smutek, radost).
 • Bývá spojeno s nadváhou či obezitou (neznamená ale, že všichni lidé s nadváhou či obezitou trpí psychogenním přejídáním), ale objevuje si u lidí s normální hmotností
 • Psychogenním přejídání trpí as 3 % populace, podobně muži i ženy, může se rozvinout v jakémkoliv věku
 

I když člověk nesplňuje formální kritéria pro diagnostikování poruchy příjmu potravy, může mít zkušenosti s nezdravým jídlením chováním, které způsobuje značné utrpení a může být škodlivé jak pro fyzické, tak duševní zdraví. Takovéto problémové jídelní chování je v populaci rozšířenější než diagnostikované poruchy příjmu potravy.

 


 

Poruchy příjmu potravy jsou komplexním onemocněním, jsou ovlivněny jak genetickými vlivy, tak sociálním prostředím a podmínkami (např. tlak na štíhlost, trauma, atd.). Nejsou pouhým důsledkem kulturních hodnot štíhlosti prestože tyto faktory určitou roli v rozvoji onemocnení hrají (rizikové faktory).


Rizikové prostředí, co k nemoci přispívá:

 • Důraz na dokonalou postavu, experimentování s dietami a extrémní studijní výkony v rodině vytvářejí rizikové prostředí. Navenek může jít o vzornou dívku, má výborné chování, snaží se druhé potěšit, dobře studuje, nepřipouští si problémy a zdá se, že svůj život zvládá. Je nejistá, sebekritická, perfekcionistka. Cítí se často bezcenná. Zabývá se příliš tím, co si o ní myslí ostatní. Snaží se pokud možno vyhnout všem emocím.
   
 • V době dospívání se většinou pozornost soustřeďuje na to, jakým způsobem je člověk vnímán svým okolím. V očích dívek to většinou znamená, jak vypadá. Snaha o „ideální vzhled" může vést k úpravám stravování a dietám. Diety v dospívání vedou k následným celoživotním problémům, většímu kolísání váhy a vyšší celkové hmotnosti, ve srovnání s dívkami, které nikdy dietu nedržely. Experimentování s dietami dává člověku pocit, že něco ovládá a začíná se cítit dobře. Pak se ale strach ze ztráty kontroly a tloušťky může stát nejdůležitější věcí v životě.
   
 • Zaměření na vzhled a štíhlost je ve společnosti obecně propagováno, v lifestylových magazínech, v televizi, na internetu. V některých obchodech jsou prodávány velmi malé velikosti oblečení jako velikost XS. Reklamy na diety jsou jedním z nejlépe prosperujících odvětví. Je dobré si ale uvědomit, že mediální obraz bývá velmi zkreslený a od reality se liší.
   
 • Většina fotografií v časopisech je dodatečně retušována a upravena v počítači, to je celkem běžný proces, už to, jak scénu nasvítíme, z jakého úhlu fotíme, upravuje výsledný obrázek. Často jsou ale ženy na fotografiích zeštíhlovány, zvětšují jim prsa, vyretušují obličej, na fotkách je potom někdo jiný než ve skutečnosti. Vypadat tak ve skutečnosti je tedy nereálné.

 


Nemocná není od určitého stadia schopna své chování ovládat a sama změnit. Mentální anorexie a bulimie často kontinuálně přechází. 

 

Změněný vztak k jídlu:

 • Držení diet (vynechávání snídaní, večeří, zakazování si stále víc druhů potravin).
 • Hubnutí a skrývání se do volného oblečení.
 • Vymlouvá se, aby mohla vynechat jídlo s rodinou, případně jí jen saláty a ovoce.
 • Změna tempa u jídla (jí pomalu, malé kousky, je v napětí nebo naopak hltá).
 • Srovnává se s ostatními, musí mít nejmenší porci, snadno se cítí přejedená.
 • Časté přejídání, zvracení.
 • Dívka své experimentování s jídlem tají, lže, schovává jídlo, po jídle odchází na toaletu.

 

Vztahy s blízkými, psychické potíže:

 • Dívka se začíná stranit přátel, nechodí se bavit, a straní se i svých blízkých doma.
 • Své aktivity omezuje jen na ty, které se týkají postavy nebo diet - hodně chodí, běhá, cvičí, ale ztrácí zájem o aktivity, které ji bavily dříve.
 • Neví, že je nemocná.
 • Nedokáže realisticky vnímat svou postavu, pořád si připadá silnější než ostatní dívky (i v případě podváhy), to nelze změnit rozumovým přesvědčováním.
 • Je náladová, plačtivá, podrážděná. Každý drobný problém působí, jako by na ní ležela celá tíha světa.
 • Nevěří si, stále je se sebou nespokojená.
 • Špatně se ji učí, hůře se soustředí.

 

Tělesné potíže:

 • Nadměrný úbytek či kolísání váhy.
 • Bolesti zubů a dásní, silná kazivost zubů díky špatné výživě.
 • Vypadávání vlasů, křehkost nehtů, suchá kůže.
 • Porucha menstruace – přísná dieta narušuje tvorbu ženských hormonů a přerušuje menstruační cyklus.
 • Extrémní citlivost na chlad, díky ztrátě tuku tělo neudrží tělesnou teplotu. Dívky často nosí několik vrstev oblečení, aby se zahřály. Oblečením také zakrývají tvary svého těla, aby popřely svoji ženskost či domnělou tloušťku.
 • Růst chloupků – v důsledku hormonálních změn se na pažích a nohách, i na trupu začínají objevovat nové chloupky.
 • Při pravidelném zvracení se zakulacuje obličej. Dívky obávající se tloušťky, se kvůli tomu trápí ještě víc, ale díky zvracení se pohybují v bludném kruhu.

 


 

logo 250px_flags

ProYouth je online program zaměřený na prevenci poruch příjmu potravy.

Je určen pro všechny žáky základních, středních i studenty vysokých škol ve věku 15 – 25 let. Jedná se o mezinárodní program, kterého se účastní 7 evropských zemí (program je zaměřen na celkem 660 000 studentů z těchto zemí).

 

ProYouth pro studenty:

Studentky a studenti zde zjistí, zda jsou sami ohroženi poruchami příjmu potravy, naleznou zde kromě informací o tomto problému a dalších kontaktů, především pomoc a podporu prostřednictvím online chatů s odborníky i se svými vrstevníky. Program je anonymní.

Stačí se zaregistrovat na www.proyouth.eu.

 

Studenti si můžou také zahrát online hru a soutěžit o ceny, viz Letáček pro studenty:

Download this file (letacek-pro-studenty.pdf) letacek-pro-studenty.pdf(1230 Kb)

 

ProYouth pro pedagogy:

Prosíme vás přečtěte si přiloženou brožurku a seznamte s PRO-YOUTH své studenty, např. v rámci třídnických hodin nebo v hodinách osobnostní a sociální výchovy (OSV). Můžete jim také při výuce umožnit práci s programem. Potřeba je pouze připojení na internet, nic se nestahuje ani neinstaluje, vše je bezplatné a v českém jazyce. Studenti dále pracují zcela samostatně, program je online a anonymní. (Důvěrnost a zabezpečení dat je zajištěno v souladu s pokyny EU.)

V programu naleznete: 

 • příručku pro případy, že se s poruchou příjmu potravy u svých studentů sami setkáte
 • diskuzní fórum pro pedagogy
 • možnost výměny souborů a informačních materiálu s dalšími učiteli

Pokud máte zájem o účast v Proyouth, napište nám na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Pošleme Vám přístup pro pedagogy.

Informační brožurka:

Download this file (proyouth_brozurka.pdf) proyouth_brozurka_pedagog.pdf (1271 Kb)

 

Prezentace projektu:

 

Prezentace na konferenci primární prevence rizikového chování, listopad 2013

 

prezentace-pprch-proyouth.ppt(772 Kb)

 

V rámci projektu vznikl také web pro rodiče a blízké lidí s poruchou příjmu potravy, kde můžou chatovat s odborníky:

 pomocppp tlacitko

Letáček pro rodiče:

Download this file (pro-rodice.pdf) pro-rodice.pdf (382kB)

 


Zdroj: Papežová, H.: Bulimia Nervosa

Pod tlakem různých mediálních prohlášení o "zdravé výživě" přestává být i v běžné populaci jasné, co to vlastně znamená normálně jíst:

 • Znamená to být schopen jíst, když mám hlad a do sytosti.
 • Být schopen vybrat si jídlo, které mám rád, a do sytosti se najíst, ne proto, že si myslím, že bych měl.
 • Znamená to být schopen se trochu omezit ve výběru jídla, počkat si na to „pravé jídlo", ale neomezovat se příliš dlouho.
 • Normální jídlo je dovolit si někdy jíst, protože jsem šťastný, někdy smutný, někdy znuděný nebo protože se cítím dobře.
 • Někdy se najíst dost a chtít i víc.
 • Znamená to věřit vlastnímu tělu, že chyby v jídle zvládne.
 • Věnovat jídlu pouze určitý omezený čas a pozornost.
 • Jíst většinou tři hlavní jídla denně.
 • Nechat na talíři třeba pár sušenek, protože je mohu mít i zítra.
 • Občas se najíst víc, když je jídlo čerstvé.
 • Normální jídelní režim je flexibilní, mění se s pocity, časovým rozvrhem, hladem a dostupností jídla.

Pokud jste nedrželi dietu, ani jinak neexperimentovali se svým stravováním, platí, že ze všeho nejdůležitější je věřit sobě a svému tělu. Tělo si samo řekne, na co má chuť.

Rad pro „zdravou výživu“ se dočtete bezpočet v různých časopisech i na internetu. Neustálé zabývání se tím, co jíme, zda se nejedná o „zdravá a tučná“ jídla se může změnit v posedlost a to může být velmi nebezpečné. Můžete najednou zjistit, že neděláte nic jiného, než počítáte kalorické hodnoty potravin a celý den řešíte jen jídlo. Když někdy sníte jeden rohlík navíc či tabulku čokolády, neztloustnete.

 


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro učitele jsme připravili příručku pro praxi s postupy, co dělat, když student /studentka trpí poruchou příjmu potravy, jak ve škole rozpoznat známky onemocnění, co je v kompetenci školy, jaké jsou možnosti spolupráce s rodinou a odborníky a další praktické informace.

 

Naleznete ji na stránkách Proyouth ve formátu pdf ZDE

 

*****************************************************************************************

 

Educator

 

Brožura Educator toolkit nejen pro pedagogy o poruchách příjmu potravy doporučená Academy for eating disorders.

On-line ke stažení na stránkách National Eating Disorders Association (NEDA) ZDE (anglicky)

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************

 

První Světový den poruch příjmu potravy se uskuteční 2. června 2016.

Poruchy příjmu potravy patří mezi závažná psychiatrická onemocnění, která mohou postihnout kohokoliv bez ohledu na věk nebo pohlaví. I přesto, že se o nich ve společnosti hodně mluví, stále podle odborníků stoupá počet závažných forem nemoci i chronických pacientů. Jen za rok 2014 bylo celkem 643 lidí v České republice hospitalizováno pro poruchy příjmu potravy, což představuje nárůst případů oproti předchozímu roku skoro o 20 %. Největší měrou se na tomto podílela zvýšená hospitalizace v souvislosti s mentální anorexií, kdy se zvýšil počet případů o 102 oproti roku 2013. K léčbě ale pacienti chodí často pozdě, a proto narůstá i úmrtnost. Odborníci po celém světě berou tyto nemoci vážně, proto se 2. června 2016 bude konat 1. celosvětový den poruch příjmu potravy.

Vyjádření prof. MUDr. Hana Papežové, CSc., vedoucí lékařky Centra pro léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK

  

*****************************************************************************************

 

9+1 pravda o poruchách příjmu potravy

Odborníci celého světa se shodli na 9 pravdách o poruchách příjmu potravy, které mohou ulehčit vyhledání pomoci postiženým a poskytnutí pomoci odborníkům a rodinným příslušníkům. Naši odborníci přidali pravdu desátou.

Plné znění na stránkách E-clinic ZDE

 

*****************************************************************************************

 

Film Sami se zabývá problematikou poruch příjmu potravy, jejich příčinami a důsledky.

V dokumentární části sledujeme osudy tří osob trpících anorexií a bulimií. Situace, které popisují skutečné postavy, jsou také ilustrovány v části filmové, kde sledujeme osud šestnáctileté Anny.
Film Sami  je doporučenou školní pomůckou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Film byl realizován Davi Film Studiem, hlavním partnerem bylo MŠMT.

Ke shlédnutí zdarma ZDE

 

****************************************************************************************

 

Rozhovor na téma anorexie a jejího relapsu s prof. MUDr. Hanou Papežovou, CSc., která je vedoucí lékařkou Centra pro léčbu poruch příjmu potravy Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

Anorexie - tichý nepřítel, který se může kdykoliv vrátit

 

****************************************************************************************

 

Přehledový článek PhDr. Františka Krcha, Ph.D. Poruchy příjmu potravy , který vyšel v časopisu Pediatrie pro praxi v čísle 4/2016.

 

****************************************************************************************

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seznam pražských organizací, které poskytují programy primární prevence naleznete ZDE

 

Doporučené lektory PP pro Prahu naleznete ZDE

 

Mapa služeb primární prevence v Praze ke stažení ZDE

 

Vybrané internetové poradny zaměřené na rizikové chování naleznete ZDE

 

Odkazy na stránky zabývající se problematikou poruch příjmu potravy naleznete ZDE

 

 

Odkazy na odbornou pomoc na stránkách Idealni.cz naleznete ZDE


SOS - telefonická pomoc:

Linka důvěry RIAPS, Tel: 222 580 697 nonstop

Linka bezpečí, Tel: 116111 nonstop

Linka důvěry Centra krizové intervence, Tel: 284 016 666 nonstop

Linka důvěry Dětského krizového centra, Tel: 241 484 149 nonstop