Krok 2: Analyzujte výchozí situaci

Krok 2: Analyzujte výchozí situaci

Krok 2: Analyzujte výchozí situaci s využitím evaluace z předchozího školního roku
 
Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Měla by být stručná (max. 20-25 vět), věcná a mít hodnotící charakter. Pro úspěšné naplnění této kapitoly je třeba učinit následující:
 
1. Zmapovat vnitřní a vnější zdroje školy (personální a materiální zajištění, existence preventivního pracoviště školy…)
2. Provést monitoring pro školu (existují čtyři hlavní skupiny, které slouží jako užitečné zdroje pro shromažďování informací: žáci, rodiče, pedagogové a škola jako celek)
3. Provést analýzu výchozí situace. (Jedním z nástrojů je SWOT analýza. Spočívá v klasifikaci a ohodnocení faktorů vyjadřujících silné nebo slabé vnitřní stránky a příležitosti nebo rizika vnějšího prostředí).
 
Pro všechny výše uvedené body je zásadní informace od třídních učitelů. Ti musí nejlépe vědět, jaká je v oblasti rizikového chování situace v jejich konkrétní třídě. Soustředit by se měli především na tyto otázky:
 
Jaký je celkový počet řešení RCh ve třídě?
Jaké RCh bylo řešeno?
Jak byla situace zjištěna?
Kdo situaci řešil?
S použitím jakých metod byla vedena intervence?
Jaký byl způsob ověření efektivity intervence?