Knihovna - Pro pedagogy - Výchova neprůbojných a uzavřených dětí
Category: Pro pedagogy
ISBN: 9788027130979
Year: 2022

Na úvod vás kniha zasvětí do projevů dětí od nejútlejšího věku až po období školní docházky. Vysvětlí, jaké jsou příčiny uzavřenosti, a popíše její důsledky, mezi které může patřit i neúspěšnost ve škole (a to také v případě dětí talentovaných či nadaných).
Dále se dozvíte, jak podchytit varovné signály, jakým způsobem s dítětem pracovat, jak ho vzdělávat, vychovávat a respektovat.
Publikace zároveň poskytuje přehled možností školního vzdělávání a technik podpory rozvoje neprůbojných a uzavřených dětí. Nedílnou součástí jsou také příklady z praxe.

Recenze Mgr. et Mgr. Lenky Novákové (Univerzita Palackého v Olomouci) v odborném časopisu Pedagogika, Vol 73 No 1 (2023).

Více informací na stránkách nakladatelství Grada

Knižní tip

Jak vyzrát na stres

Jak vyzrát na stres

by Dagmar Geisler