Knihovna - Pro pedagogy - Výchovné poradenství
Category: Pro pedagogy
ISBN: 97880747834
Year: 2013

Publikace – základ pro výchovné poradce a jejich kolegy. Poskytuje bohatý zdroj informací pro jejich činnost. Přináší odpovědi na komplikované otázky z řady disciplín – od psychologie a speciální pedagogiky až po právo – a obohacuje je o užitečné momenty a příklady z české i zahraniční praxe.

Není v silách jednotlivého učitele, aby se vypořádal se všemi odbornými otázkami, se kterými se setkává. Pomocnou ruku by mu proto měl podat výchovný poradce, jehož úkol však není o nic jednodušší: Aby svou práci vykonával na vysoké úrovni, musí se výborně orientovat v širokém spektru oborů a zužitkovat své i cizí praktické zkušenosti.

Publikace Výchovné poradenství mu bude praktickým a spolehlivým průvodcem.

Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer

Knižní tip

Rychlá pomoc pro učitele

Rychlá pomoc pro učitele

by Annette Breaux, Todd Whitaker