Knihovna - Pro pedagogy - Pedagogická psychologie pro učitele
Category: Pro pedagogy
ISBN: 9788027105861
Year: 2018

Učebnice se zaměřuje na psychologické otázky učení, vyučování a výchovného působení na děti a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí pracovníci setkávají při řízené socializaci a jejích poruchách, včetně konfliktů odehrávajících se v každodenních školních interakcích.
 
Publikace se zabývá řadou důležitých témat, jako je například:
 
• charakteristika pedagogické psychologie, její historický vývoj a interdisciplinární vztahy
• problematika výběru a uspořádání učiva, volby vhodných metod a forem hodnocení
• vliv primární socializace na sebepojetí jedince, jeho společenské zařazení a rizikové chování
• diagnostické metody a výzkumné přístupy využívané při pedagogické diagnostice a při vypracování kvalifikované pedagogické prognózy
• otázky výchovného poradenství a poskytování poradenských služeb
• psychosociální aspekty pedagogické psychologie, role školy a vzdělávání ve společnosti
• pedagogická autorita, specifika komunikace v pedagogickém procesu, řešení nedorozumění
• problematika agrese a podpory prosociálního chování
• text je doplněn medailonky význačných osobností oboru a obohacuje ho i řada ilustrací
 
Kniha je určena především studentům pedagogických oborů, množství nových podnětů v ní však najdou také stávající učitelé, vychovatelé, trenéři, mistři odborné výuky, sociální pedagogové a psychologové působící na děti a mládež.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada

Knižní tip

Bez podmínek

Bez podmínek

by Markéta Geregová, Pavel Nepustil