Dlouhodobé vzdělávání a ŠMP

Kurz "80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci - DO SVĚTA z.s. - X./2024

Společnost DO SVĚTA z.s. zve na kurz "80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci, který je určen pro pedagogy, učitele, pracovníky NNO a školských zařízení (lektory prevence, školní metodiky prevence, pedagogy, výchovné pracovníky, pracovníky s mládeží, pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence rizikového chování.

Rozsah kurzu je 80 hodin rozdělených do pěti setkání. Zahájení 10. 10. 2024 až 12. 10. 2024, ukončení únor 2025. Setkání se uskuteční ve Strakonicích.

Kurz:
* odpovídá na potřeby pedagogů pracujících v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže.
* je zaměřen na aplikaci moderních metod v prevenci, zejména v praktické a sebezkušenostní části programu.
* je sestaven ze seznámení se s teorií a z praktické aplikace poznatků, účastníci procházejí sebezkušenostním rozvojem.
* nabízí účastníkům rozšíření škály pracovních nástrojů a metod.
* obsahuje praktické nacvičování metod a technik, včetně aplikace a tvorby vlastních autorských preventivních aktivit.
* posiluje prezentační a komunikační výbavu pedagoga.
* může sloužit jako inspirace pro tvořivou výchovnou práci běžnému učiteli.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti DO SVĚTA ZDE