Dlouhodobé vzdělávání a ŠMP

Školní metodik prevence – studium k výkonu specializovaných činností - Infra - III./2024

Společnost pro vzdělávání Infra zve na kurz "Školní metodik prevence – studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů", který je určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.; druh aprobace není rozhodující.

Rozsah studia 250 hodin, zahájení 06. 03. 2024, ukončení 10. 12. 2025. Studium probíhá v kombinované formě, prezenční setkání se uskuteční v Praze.

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
V rámci prvního roku studia účastníci vypracují ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Tuto práci dále účastníci ve druhé polovině studia rozšíří o techniky interaktivní práce se třídou nebo o provedení diagnostiky žáka či školní třídy a vypracují tak závěrečnou práci. V závěru studia proběhne obhajoba závěrečné práce a ověření orientace se v problematice. Každý účastník absolvuje prezenčně stáž v rozsahu 24 vyuč. hodin na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE