Dlouhodobé vzdělávání a ŠMP

Kurz "Minimalizace šikany 2023" - AISIS, z. ú. - IX./2023

Kurz "Minimalizace šikany 2023" - AISIS, z. ú. - IX./2023

AISIS, z. ú. zve na vzdělávací program "Minimalizace šikany 2023", který je určen pedagogickým pracovníkům, metodikům prevence, výchovným poradcům, školním psychologům ze základních a středních škol.

Rozsah: 56 hodin prezenčního vzdělávání (3 dvoudenní moduly + jednodenní workshop)

Zahájení: 21. - 22. 09. 2023

Anotace:
Cílem programu je vybavit pracovníky dovednostmi a vědomostmi, které jim umožní předcházet šikaně, zachytávat její projevy a účinně intervenovat proti šikaně. Účastníci se naučí jak cíleně budovat bezpečné klima. Budou umět posoudit, co je projev šikany a co není, porozumět projevům chování, které mohou být projevem šikany. Účastníci se naučí určovat konkrétní stádium a posoudit závažnost šikany podle projevů a budou vědět, jak adekvátně zasáhnout a vyžádat si konkrétní podporu.

Více informací a přihlášení na stránkách AISIS, z. ú. ZDE