Dlouhodobé vzdělávání a ŠMP

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů - Národní pedagogický institut ČR (NIDV)

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Časový plán studia:
Celkově program zahrnuje 274 hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc).
Zahájení - září 2020, předpokládané ukončení je květen - červen 2022.
 
Podrobné informace a přihlášení najdete na stránkách NIDV ZDE
Aktuální vzdělávací akce

On-line seminář "Sdílení zkušeností v uplynulém...

Středa, 27. 5. 2020 at 16:30 - pátek, 5. 6. 2020

Seminář "Efektivní komunikace s dětmi"

Pondělí, 1. 6. 2020 at 9:00 - úterý, 2. 6. 2020 at 16:30

Seminář "Když je klientem rodina - možnosti a...

Pondělí, 1. 6. 2020 at 9:00 - středa, 3. 6. 2020 at 17:00