Dlouhodobé vzdělávání a ŠMP

Kurz "Odborné řešení šikany a kyberšikany 1 pod vedením Dr. Koláře" - Magdaléna, o.p.s. - XI./2022

Magdaléna, o.p.s. zve na kurz "Odborné řešení šikany a kyberšikany 1 pod vedením Dr. Koláře".

Kurz proběhne ve dnech 15. 11. + 16. 11. 2022 a dále 02. 12. 2022 a 07. 12. 2022.  na adrese Vzdělávací místnost Magdaléna, o.p.s., Bubenská 1542/6, Praha 7 – Holešovice.

Cílem kurzu je:
* Celkovým cílem kurzu je poskytnout absolventům ucelené minimální vzdělání pro řešení školní šikany. Vzdělání, které umožní úspěšně plnit pověřeného školního odborníka. ZVK je první kvalifikační úrovní pětiúrovňového koncepčního vzdělání odborníků pro řešení šikanování. V budoucnu by měli odborníci pověření řešením šikany absolvovat vzdělání i druhé úrovně.
* Naučit frekventanty poskytnout a ve výjimečně obtížných případech zajistit účinnou a bezpečnou první pomoc při školní šikaně, šikaně vůči učiteli a kyberšikaně.
To zahrnuje:
- Kompetenci (kvalifikovaně) posoudit indikaci šesti skupin scénářů pro řešení šikany - stanovit, co zvládne odborník prvního kontaktu (absolvent kurzu) a co již specialista, co zvládne škola sama a kdy je již nutná pomoc zvenku.
- Praktické zvládnutí metod první pomoci pro počáteční obyčejnou šikanu a připravenost na zvládnutí krizového scénáře (poplachového plánu) pro výbuch skupinového násilí, tzv. školní lynč.
* Připravit absolventy kurzu na účast při zavádění Hradeckého školního programu proti šikanování.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Magdaléna, o.p.s. ZDE

 

Další články...