Průběžně dostupné vzdělávací kurzy v prostředí ONLINE

Průběžně dostupné vzdělávací kurzy v prostředí ONLINE

* Kurz "S asistenty k lepší škole"

Vzdělávací program Varianty - Člověk v tísni

Online kurz je určený asistentům a asistentkám pedagoga a vyučujícím, kteří pracují s žáky s potřebou podpory z důvodu sociálního znevýhodnění. Otevřený je všem, kteří se o pedagogické práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí chtějí dozvědět víc.
Poznatky z kurzu využijete při pedagogické práci se žáky nebo při komunikaci s jejich rodiči.
Jednotlivé kapitoly kurzu lze procházet libovolnou rychlostí. Po přihlášení lze pokračovat tam, kde jste minule skončili anebo si kapitolu pro jistotu zopakovat.

Do online vzdělávacího kurzu můžete vstoupit na stránkách programu Varianty ZDE

 

* INEP - Úvod do prevence založené na důkazech

Univerzita Karlova v Praze

INEP online vzdělávání poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového chování. Online vzdělávací systém INEP v české jazyce je nyní plně přístupný.
INEP je k dispozici okamžitě. INEP nemá pevné datum zahájení a ukončení - Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje. INEP je bezplatný a účast v něm není třeba hradit. Pracujte svým vlastním tempem. S INEP můžete strávit tolik času, kolik je třeba. Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Certifikátu.

Do online vzdělávacího modulu INEP můžete vstoupit prostřednictvím stránek Kliniky adiktologie ZDE (odkaz na INEP je v dolní části stránky)

 

* Kurz "Bezpečně v kyber!"

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

Kurz je určen především pro pracovníky prevence, a to nejen ve školách, ale také ve všech ostatních institucích. Užitečný ale také bude i pro všechny učitele, rodiče, studenty pedagogických fakult, policisty a kohokoliv dalšího, kdo se s touto problematikou setkává nebo se o ni zajímá. Kurz je volně přístupný všem zájemcům a je jen na Vás, jakou verzi si vybere. Pokud chcete za kurz získat certifikát je třeba se i na začátku kurzu zaregistrovat. Pro pouhé procházení a prohlížení kurzu to však potřebné není.
Na výběr máte základní a rozšířenou verzi. Základní verze by Vám měla dostačovat jako dobrý úvod do tématu rizikových jevů v kyberprostoru a jejich prevence. Setkáte se zde s tématy jako jsou sociální sítě, sexting nebo netolismus. Za základní verzi můžete získat certifikát potvrzující 3 hodiny studia. Pokud Vám však nestačí pouze tento základní vhled do tématu nebo se chcete dozvědět více, připravili jsme pro Vás i rozšířenou verzi. V té se kromě témat ze základní verze, dozvíte i o sociálních bublinách, internetové agresi nebo souvislostech poruch příjmu potravy a internetu. V rozšířené verzi kurzu naleznete také čtyři kapitoly věnované mediální gramotnosti. Za rozšířenou verzi můžete získat certifikát potvrzující 6 hodin studia.

Do online vzdělávacího programu můžete vstoupit na stránkách NÚKIB ZDE

 

* Online videokurz "Mediální výchova"

E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Pedagogická fakulta UPOL

Online videokurz zaměřený na problematiku mediální gramotnosti a mediální výchovy pro pedagogy, ale i další zájemce o tuto problematiku.

Témata:
1. Mediální výchova a mediální gramotnost (úvod do problematiky)
2. Dezinformace a hoaxy: teorie a historie
3. Hoaxy a jejich typologie
4. Dezinformace, mlžení a politika
5. Jak si ověřovat informace na internetu
6. Kognitivní zkreslení
7. Reklama jako klíčové téma mediální výchovy

Více informací a registrace na stránkách E-bezpečí ZDE