Knihovna - Pro pedagogy - Škola pro děti
Category: Pro pedagogy
ISBN: 9788075985002
Year: 2019
Škola je skutečně pro děti.
Co bychom měli dělat pro to, aby byl školní čas využitý zejména pro učení, aby dítě chodilo do školy rádo, aby se do ní i těšilo, aby se nebálo a aby se co nejvíc naučilo?
Měli bychom dítěti především porozumět. Stejně rozumět bychom měli i jeho rodičům a koneckonců i sami sobě.
Měli bychom proto ve škole rozvíjet Radost, Laskavost, podporovat Vnitřní motivaci i Bezpečí školního prostředí. Děti bychom měli učit Oddalovat uspokojení, Angažovanosti a Odpovědnosti i Metakognici nebo Optimismu. Další kapitoly jsou věnovány reflexi takových okolností, jako je Chudoba rodiny, Fyzickým trestům, Komunikaci s rodiči. Podstatná část této knihy se zabývá poznatky o možnostech účinnějšího působení učitele.
55 zpracovaných okruhů pokrývá relevantní oblasti školní praxe, nad kterými se spolu s čtenáři zamýšlím.
Kniha je určena zejména učitelům, ale i rodičům a všem, kteří chtějí měnit školu tak, aby se v ní děti cítily dobře.
Více informací na stránkách nakladatelství Wolters Kluwer

Knižní tip

Rychlá pomoc pro učitele

Rychlá pomoc pro učitele

by Annette Breaux, Todd Whitaker