Knihovna - Pro pedagogy - Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování
Category: Pro pedagogy
ISBN: 9788087295250
Year: 2017

Publikace je určena učitelům základních a středních škol, ale i rodičům dětí se specifickými poruchami učení a chování – přináší konkrétní možnosti přístupu, metod výuky a hodnocení výsledků vzdělávání u žáků se specifickými poruchami učení a chování. Ukazuje, jak hodnotit objektivně, jaké formy hodnocení využívat (např. formativní hodnocení, slovní hodnocení, individualizované hodnocení, sebehodnocení a další). Vyvrací i mýty týkající se školního hodnocení u žáků se specifickými poruchami učení a chování. Publikace přináší i řadu konkrétních ukázek hodnocení.

Více informací na stránkách megaknihy.cz

Knižní tip

Rychlá pomoc pro učitele

Rychlá pomoc pro učitele

by Annette Breaux, Todd Whitaker