Knihovna - Pro pedagogy - Rozumím sobě, poznávám ostatní
Category: Pro pedagogy
ISBN: 9788074962967
Year: 2017

Publikace je věnována zejména dětem předškolního věku a mladšího školního věku, ale také jejich pedagogům a rodičům. Zaměřuje se na rozvoj emoční a sociální stránky dítěte, jeho orientaci ve vztazích s dospělými i vrstevníky ve skupině. Poznáváním sebe sama, porozuměním sobě, svým emocím, se děti hravými aktivitami učí porozumět životu kolem sebe, odlišnostem mezi lidmi, empatii a respektu.

Více informací na stránkách nakladatelství RAABE

Knižní tip

Rychlá pomoc pro učitele

Rychlá pomoc pro učitele

by Annette Breaux, Todd Whitaker