Knihovna - Pro pedagogy - Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků
Category: Pro pedagogy
ISBN: 9700874962950
Year: 2017

Závěrečná publikace ediční řady se jmenuje Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků a jak název napovídá, oblastí zde řešenou je vztah školy a rodiny, jak řešit výchovné a výukové problémy žáků s rodiči, jaká mohou být očekávání z obou stran a v neposlední řadě nastavení spolupráce s PPP, poradenskými pracovníky, školou a rodiči.
Třetí díl publikace se věnuje problematice vztahu rodiny a školy, jeho podílu na dosažení úspěchů při vzdělávání a spokojenosti a očekávání obou stran v průběhu školní docházky dítěte. Autoři se zaměřují na roli rodičů jako aktivních aktérů, jejichž zapojení do školního života může zlepšit fungování školy, včetně doporučení konkrétních aktivit zapojení do školního života. Důležitým tématem je komunikace učitele s rodinou a zejména s pak s rodinami žáků vyžadujících speciální péči a pozornost. Stať o komunikaci přináší i praktické rady jak nastavit pravidla komunikace a jak nalézt řešení případných problémů. Článek věnovaný komunikaci s rodiči problémových žáků se pak zaměřuje na rady jak seznámit rodiče problémového žáka se situací ve škole. V neposlední řadě stať věnovaná problematice žáka s SVP seznamuje třídní učitele s nástroji a pravomocemi při podpoře žáka s SVP.
* Škola a rodina
* Komunikace třídního učitele s rodinou
* Práce s rodičovskými skupinami ve škole
* Individuální porady s rodiči: řešení výchovných a výukových problémů žáků
* Třídní učitel a jeho úloha při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Více informací na stránkách nakladatelství RAABE

Knižní tip

Trauma-informovaný přístup

Trauma-informovaný přístup

by Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí