Knihovna - Pro pedagogy - Alternativní školy a inovace ve vzdělávání
Category: Pro pedagogy
ISBN: 9788071789994
Year: 2012

Které alternativní školy a koncepce vzdělávání existují u nás a ve světě? A jsou opravdu lepší než školy běžné? Třetí, upravené a rozšířené vydání úspěšné knihy přináší kromě základních informací o známějších typech alternativních škol zejména poznatky o jejich kladech a záporech, jak je zjišťuje nezávislý výzkum. V tomto vydání je důraz dále kladen na nové alternativní a inovativní koncepce vzdělávání a školství, které ve světě vznikly v nedávných letech.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Knižní tip

Trauma-informovaný přístup

Trauma-informovaný přístup

by Olga Klepáčková, Zuzana Krejčí