Knihovna - Religionistika, spiritualita - Průvodce hledačů absolutna
Category: Religionistika, spiritualita
ISBN: 9788071981442
Year: 1996

Lexikon seznamuje se základními díly východní i západní spirituality, charakterizuje a popisuje tradiční náboženství i alternativní cesty mystiky.

Obsahuje informace o starých i nových duchovních proudech - od šamanismu k sufismu, od gnostiků ke Gurdjieffovi, od rituálů amerických indiánů k moderní fyzice. Je rozdělena do tří částí: první je výběrem základních pramenných zdrojů, druhá obsahuje eseje, které analyzují významná témata, třetí tvoří slovník.

Více informací na stránkách Knihy.abz.cz

Knižní tip

Jak selhat jako terapeut

Jak selhat jako terapeut

by John V. Flowers, Bernard Schwartz