Knihovna - Religionistika, spiritualita - Průvodce hledačů absolutna
Category: Religionistika, spiritualita
ISBN: 9788071981442
Year: 1996

Lexikon seznamuje se základními díly východní i západní spirituality, charakterizuje a popisuje tradiční náboženství i alternativní cesty mystiky.

Obsahuje informace o starých i nových duchovních proudech - od šamanismu k sufismu, od gnostiků ke Gurdjieffovi, od rituálů amerických indiánů k moderní fyzice. Je rozdělena do tří částí: první je výběrem základních pramenných zdrojů, druhá obsahuje eseje, které analyzují významná témata, třetí tvoří slovník.

Více informací na stránkách Knihy.abz.cz

Knižní tip

Gestalt terapie

Gestalt terapie

by Frederick Perls