Knihovna - Religionistika, spiritualita - Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR
Category: Religionistika, spiritualita
ISBN: 9788026211167
Year: 2016

Kniha představuje komplexní pohled na působení křesťanských církví ve společnosti České republiky. Je psána pro ty, kteří se chtějí zorientovat v tom, co jednotlivé křesťanské církve společnosti nabízejí a v jakých oblastech už dávno fungují. Z toho důvodu není těžiště v tradičním teologickém a historickém sebepojetí vlastních církví, ale v tom, jaké je jejich aktuální rozdělení, jaká je jejich organizační struktura, jaké místo zaujímají v právních vztazích se státem a ve kterých oblastech občanské společnosti působí (vnitrocírkevní pastorace, školství, média, sociální práce, armáda, věznice, zdravotnictví, kultura, ochrana památek apod.).
Mgr. Michael Martinek, Th.D., je salesián, vyučuje na Vyšší odborné škole Jabok.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Knižní tip

Jak selhat jako terapeut

Jak selhat jako terapeut

by John V. Flowers, Bernard Schwartz