Knihovna - Religionistika, spiritualita - Muslimové v Česku
Category: Religionistika, spiritualita
ISBN: 9788074851155
Year: 2016

Odborná publikace přináší výsledky řady sociologických a antropologických výzkumů týkajících se etablování muslimů a islámu v českém prostředí, které proběhly v rámci výzkumu „Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru“. Předkládá informace z perspektivy sociálně-vědního poznání a je příspěvkem do diskuse, která se v české společnosti v posledních letech rozpoutala.

Více informací na stránkách nakladatelství Barrister & Principal

Knižní tip

Jak selhat jako terapeut

Jak selhat jako terapeut

by John V. Flowers, Bernard Schwartz