Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Zátěž v adolescenci
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788021060425
Year: 2012

V úvodní kapitole pojednáváme o povaze zátěže v psychologickém smyslu. Specificky uvažujeme o zátěži spojené s dospíváním v dětství a adolescenci a jednáním mladistvých. Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku vnímání rodičovských konfliktů v období adolescence. Představuje základní teoretické přístupy ke zkoumání konfliktů mezi rodiči a jejich dopad na maladaptaci dospívajících a také řadu výsledků empirických studií. Třetí kapitola pojednává o důležitosti pocitu začlenění mladých lidí do společnosti. Popisujeme způsob, jakým se mladí lidé vyrovnávají s různými formami sociálního vyloučení. Ve čtvrté kapitole jsme popsali různé mechanismy volnočasových aktivit, které přispívají ke zvládání mnohdy náročných situací.

Více informací na stránkách nakladatelství Masarykovy univerzity

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová