Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788024723334
Year: 2008

Záměrné sebepoškozování je formou sebepoškozujícího chování. Stejně jako zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, přejídání se a hladovění může sloužit jako strategie zvládání zátěže, technika navození relaxace, únik od bolestivé reality nebo daň za sociální interakci. Proto je třeba záměrné sebepoškozování chápat jako závažný problém a důkaz hluboké psychické nepohody, který vyžaduje pozornost odborníků i širší veřejnosti. Jeho výskyt se zvyšuje i v České republice a veřejná média se začínají o tuto problematiku zajímat, ovšem informovanost laické i odborné veřejnosti je stále spíše nízká. Publikace "Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci" je první českou monografií a je určena především odborníkům, kteří se ve své praxi s tímto fenoménem setkávají.

Obsah a další info na stránkách Martinus.cz

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová