Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA)
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 00102200721
Year: 2015

Komplet obsahuje příručku k metodě VRCHA, 500 ks dotazníků a vyhodnocovací fólii. Dotazník Výskyt rizikového chování u adolescentů je psychodiagnostický nástroj umožňující odborníkům z různých oblastí za několik minut získat informace o výskytu rizikového chování u adolescentů (kouření, užívání marihuany, krádeže) a porovnat sledovanou skupinu se skupinou, která byla podkladem pro standardizaci této metody. Tyto informace mohou sloužit pro plánování primárně preventivních programů určených pro adolescenty. Kromě toho lze získat informace o měřených faktorech, a to jak je adolescent rizikový v oblasti abúzu, delikvence či šikany (oběť). Na základě vytvořených populačních norem lze říci, zda se adolescent svými rizikovými aktivitami podobá běžnému vrstevníkovi nebo jej například převyšuje.

Více informací na stránkách Vydavatelství UPOL

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová