Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Strachy v období rané adolescence
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788087029152
Year: 2007

Cílem publikace je přiblížit jednu ze základních lidských emocí – strach – v širším kontextu vzájemných souvislostí. Zdánlivě jednoduchá emoce strachu je ovlivňována celou řadou vlivů od dispozičních charakteristik osobnosti až k působení vnějšího prostředí; to vše vsazeno do dlouhodobého procesu vývoje pak vytváří úplnou mozaiku této v životě člověka tolik důležité emoce. Autorka se zaměřila na období plné vývojových změn – na počátek adolescence. Díky otevřenosti a vstřícnosti respondentů výzkumu se tak dovídáme o podobě strachů prožívaných současnými dospívajícími.

Více informací na stránkách knihkupectví Kosmas

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová