Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Lidský vztah a jeho role při řešení problémů
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788075511775
Year: 2020

Rodíme se totálně závislí na osobě, která k nám má pozitivní vztah. V nejlepším případě je to naše matka, přítomen je také otec. Vytváří se rodinné zázemí, které je zásadním vtiskem pro naše chápání mezilidských vztahů. Ty hrají významnou roli také v jiném prostředí – ve škole, v práci, při volnočasových aktivitách.
Daný fakt je třeba vzít vážně a také jej využít při řešení nejrůznějších problémových situací, které vznikají v rodině, mateřské škole i škole základní. Text knihy se pokouší některé z nich zachytit a nabídnout jedno z možných řešení, ověřených v praxi.
Zkušený autor, poradenský psycholog, nabízí rodičům, stejně jako pedagogům z mateřských a základních škol, inspiraci ve formě popsaných a vyřešených problémů bez účasti odborných pracovišť. Popsané příběhy uvádí teoretická část, která popisuje vznik mezilidského vztahu a jeho komponenty. Uvedené příběhy z praxe vše umocňují.
Nakladatel o knize:
Rodinné zázemí, milující rodiče, umění dávkovat lásku a porozumění, důslednost a nastavení jasných a srozumitelných mantinelů při výchově dítěte je cesta, jak vychovat šťastného, spokojeného úspěšného člověka. V jednotlivých příbězích je vždy popsán problém a následně pak návod, jak problém citlivě napravit a výsledek. Setkáme se s problémy dětí předškolních i školou povinných. Dětmi úspěšných a cílevědomých rodičů i dětmi z rodin problematických. Mimo jiné se v knize vyskytnou případy dětí s noční můrou, závislé na jídle, vulgární a agresivní, stydlivé, samotářské, děti přetížené i děti postižené šikanou, děti, které potkala smrt maminky, či se setkaly se sexuálním zneužíváním, dětmi trpícími různými formami strachu či mentální anorexií....
Určeno: Rodičům, pedagogům, poradcům

Více informací na stránkách Vydavatelství Jonathan Livingston

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová