Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788024639956
Year: 2018

Tato monografie se zaměřuje na nejzávažnější formy rizikového chování ve sportu – doping, agresi a podvádění užívané k dosažení úspěchu za každou cenu. Zkoumá souvislosti mezi rizikovým chováním a nadměrným důrazem kladeným na úspěch v soutěži. Poukazuje také na možnosti přenosu rizikových vzorců chování ze sportu do běžného života mladých sportovců.
Publikace je podnětná zejména pro rodiče, trenéry a učitele, kteří se podílejí na vývoji osobnosti adolescentů v průběhu jejich sportovní kariéry. Předkládané informace by měly pomoci vyhnout se situacím, ve kterých se rizika pro adekvátní vývoj sportujících dětí a mládeže často objevují.

Více informací na stránkách nakladatelství Karolinum

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová