Knihovna - Dětská a dorostová psychologie - Děti a problémy v chování
Category: Dětská a dorostová psychologie
ISBN: 9788026215233
Year: 2019

V publikaci se prolínají pohledy odborníků různých profesí (od etopedů, psychologů, sociálních pracovníků až po psychiatry a právníky) na problematiku rozličných příčin, projevů a důsledků rizikového a problémového chování, ADHD i tzv. poruch chování. Kniha je obohacena řadou kazuistik a příkladů z praxe, které napomohou porozumění problémovému chování.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Recenze Evy Švecové na stránkách odborného časopisu Paidagogos 1/2020 ZDE

Knižní tip

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi

by Pavel Navrátil, Jitka Navrátilová