Knihovna - Šikana, kyberbezpečnost - Příběh školní šikany:
Category: Šikana, kyberbezpečnost
ISBN: 9788024648255
Year: 2021

Představit nejdůležitější poznatky o školním šikanování na pozadí příběhu, který vtáhne čtenáře do děje – to je cílem této neobvyklé učebnice. Její text je rozvržen do pěti hlavních kapitol, které na reálných životních situacích ilustrují vývoj a zákonitosti jednoho z nejnebezpečnějších skupinových fenoménů. Konkrétní příklady ukazují nejčastější chyby při řešení šikany a jejich možné důsledky. Čtenáři jsou vedeni k samostatnému uvažování o tématu, k promýšlení vlastních zkušeností a podnětů a k jejich následnému porovnání s uváděnými poznatky. Text je doplněn terminologickým a výkladovým slovníčkem a také přehledem vybraných knižních publikací o šikaně. Kniha je určena nejen současným a budoucím pedagogickým pracovníkům, ale i dalším čtenářům, kteří se zajímají o problematiku násilí a šikanování v dětských kolektivech.

Více informací na stránkách Nakladatelství Karolinum

Knižní tip

Příběh školní šikany:

Příběh školní šikany:

by Stanislav Bendl, Magdalena Richterová, Michal Zvírotský