Knihovna - Šikana, kyberbezpečnost - Děti a dospívající online
Category: Šikana, kyberbezpečnost
ISBN: 9788024750101
Year: 2015

Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.

Více informací, obsah na stránkách nakladatelství Grada