Knihovna - Šikana, kyberbezpečnost - Nová cesta k léčbě šikany
Category: Šikana, kyberbezpečnost
ISBN: 9788073678715
Year: 2011

Podrobně rozpracovává jednotlivá stadia a formy tohoto druhu chování. Cesta k překonání šikany je zde popsána srozumitelně krok za krokem. Publikace je rozdělena do čtyř částí. První se zabývá klíčovými prostředky léčby šikany, druhá obsahuje filosofii této léčby, třetí pojednává o nových přístupech k šikanování a čtvrtá část informuje o léčbě šikany u nás i ve světě. Kniha také obsahuje další informace o školním šikanování a to i o nových skutečnostech jako je kyberšikana, šikana učitelů a projevy šikany v mateřských školách. Jedna kapitola je také věnována rodičům, kteří hledají pomoc při šikanování svých dětí. Publikace je též doplněna popisy konkrétních případů z autorovy odborné praxe.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Knižní tip

Gestalt terapie

Gestalt terapie

by Frederick Perls