Knihovna - Poruchy příjmu potravy - Mentální anorexie
Category: Poruchy příjmu potravy
ISBN: 9788073678074
Year: 2010

Mentální anorexie, nechutenství, nevhodné jídelní návyky, nadměrný strach z tloušťky, přejídání a nespokojenost se svým tělem, to jsou témata publikace odborníka, který se již mnoho let zabývá výzkumem a léčbou poruch příjmu potravy.

V úvodu knihy autor popisuje problematiku anorexie, podvýživy a úzkostné sebekontroly. Zvláštní pozornost věnuje možnostem intervence a motivace nemocných, kteří se odmítají vzdát svých dietních návyků, nebo se už příliš adaptovali na roli nemocného a zvykli si manipulovat se svým okolím. Samostatná kapitola je věnována problematice dětských pacientů.

Ve svépomocné části příručky jsou popsány konkrétní kroky nezbytné nejenom ke změně jídelních a pohybových zvyklostí, ale i relevantních postojů. Velký důraz je kladen na porozumění problému a dostupnost nabízených řešení.

Více informací na stránkách nakladatelství Portál

Knižní tip

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů

by Věra Čadilová, Zuzana Žampachová