Knihovna - Poruchy příjmu potravy - Bulimie
Category: Poruchy příjmu potravy
ISBN: 9788024721309
Year: 2007

Mentální bulimií trpí v České republice každá dvacátá dívka. První náznaky tohoto psychického onemocnění můžeme vysledovat již u dívek kolem čtrnáctého roku věku. Vzhledem ke zdravotním komplikacím, které může mentální bulimie způsobit, jsou tato čísla alarmující. Pro všechny, kteří chtějí tomuto závažnému problému porozumět, je určena publikace známého českého psychologa. Autor, odborník na tématiku poruch příjmu potravy, podává srozumitelný výklad problematiky a skrze příručku nabízí pomocnou ruku všem, kteří s mentální bulimií bojují. Svépomocná část knihy vychází ze zásad kognitivně-behaviorální terapie a ukazuje pacientům možnosti, jak se vymanit z bludného kruhu přejídání, nevhodných kompenzačních mechanismů a pocitů viny. Kniha je doplněna četnými kazuistikami z autorovy praxe.

Další informace, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada

Knižní tip

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů

Tvorba individuálních vzdělávacích plánů

by Věra Čadilová, Zuzana Žampachová