Knihovna - Sociální práce - Sociální práce pro pedagogické obory
Category: Sociální práce
ISBN: 9788024733791
Year: 2011

Publikace se snaží přiblížit studentům pedagogických oborů disciplínu sociální práce, která může budoucím pedagogům odhalit mechanismy a strategie tohoto pomáhajícího oboru. Teorii sociální práce doplňuje výzkumné šetření mezi odborníky, kteří se v této oblasti dlouhodobě angažují. Čtenář má možnost nahlédnout prostřednictvím výzkumné analýzy do náročné profese, která vzhledem k současné společenské situaci zažívá velký rozmach. Pedagogičtí pracovníci se v rámci své práce setkávají se složitými sociálními situacemi žáků a právě studium témat sociální práce a spolupráce se sociálními pracovníky nabízí vhled do těchto situací a zefektivňují jejich řešení.

Více informací na stránkách nakladatelství Grada

Knižní tip

Rychlá pomoc pro učitele

Rychlá pomoc pro učitele

by Annette Breaux, Todd Whitaker