Knihovna - Sociologie - Pohled na bezdomovství v České republice
Category: Sociologie
ISBN: 9788024451039
Year: 2016

Tato publikace se zaměřuje na zastávané postoje vůči bezdomovcům a zkušenost s přímým či skrytým bezdomovstvím. Text nastiňuje stereotypizovaný obraz o lidech bez domova a jejich dílčích charakteristikách. Získaná data z popsaného výzkumného šetření mohou posloužit různým skupinám na rozličných úrovních - např. v rámci osvětové činnosti, formálního vzdělávání, profesního vzdělávání sociálních pracovníků či v průběhu navozování vztahu mezi pomáhajícími a bezdomovci.

Více informací na stránkách nakladatelství UPOL

Knižní tip

Psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti

by Milan Nakonečný