Knihovna - Psychologie - Počítačové hry a jejich místo v životě člověka
Category: Psychologie
ISBN: 9788024454054
Year: 2018

Odborná publikace Počítačové hry a jejich místo v životě člověka mapuje aktuální stav poznání v oblasti počítačových her a shrnuje výsledky výzkumné studie realizované autorským kolektivem v průběhu let 2016 a 2018. Struktura publikace je konstituována tak, aby čtenáři poskytla ucelený vhled do problematiky počítačových her se zaměřením zejména na pozitivní a negativní působení počítačových her na člověka. Mimo jiné publikace upozorňuje na problematiku závislosti na počítačových hrách a rizika agresivního chování v souvislosti s hraním počítačových her.

Více informací na stránkách vydavatelství UPOL

Knižní tip

Bez podmínek

Bez podmínek

by Markéta Geregová, Pavel Nepustil