Knihovna - Psychologie - Vývoj resilience v dětství a dospělosti
Category: Psychologie
ISBN: 9788024729473
Year: 2009

Popsat vyčerpávajícím způsobem tak rozsáhlou a komplikovanou tematiku, jakou vývoj resilience bezesporu je, je velice obtížné. PhDr. Iva Šolcová, Ph.D., se o to s úspěchem pokusila a ve svém textu poukazuje na nejdůležitější otázky, které jsou v současné době v této oblasti řešeny. Poskytuje čtenáři vodítka, aby se v této komplikované, ale nesmírně zajímavé a napínavě se vyvíjející oblasti mohl s přehledem orientovat. Porovnává výsledky výzkumů různých autorů, informuje o nejvýznamnějších intervenčních opatřeních a nezapomíná ani na český přínos.

Více informací, obsah, ukázky na stránkách nakladatelství Grada

Knižní tip

Trauma u dětí

Trauma u dětí

by Leona Jochmannová