Knihovna - Psychologie - Slovník sociální patologie
Category: Psychologie
ISBN: 9788027105991
Year: 2017

Autoři z katedry sociální patologie a sociologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové předkládají vybrané klíčové pojmy z oblasti oboru sociální patologie. Předmětem jejich zájmu je zejména studium negativních společenských jevů, jejich etiologie, stav, způsoby řešení, ale také možnosti prevence. Z tohoto pohledu vychází i výběr uvedených pojmů, které tak mapují nejen problematiku sociální patologie, ale dotýkají se rovněž témat psychologických, pedagogických, právních a dalších.

Slovník je určen především odborníkům z oblasti sociální patologie, studentům oboru sociální patologie a prevence, studentům a zájemcům o obory, jako jsou například sociální pedagogika, speciální pedagogika – etopedie, sociální práce, adiktologie, odborné veřejnosti se zájmem o danou problematiku včetně uchazečů o obor sociální patologie

Více informací na stránkách nakladatelství Grada

Knižní tip

Trauma u dětí

Trauma u dětí

by Leona Jochmannová