Home Názory na prevenci Názory na prevenci Primární prevence rizikového chování neexistuje

Co si myslíte o prevenci?

wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Primární prevence rizikového chování neexistuje. Z prostého důvodu. Chybí jí účinné nástroje, kterými by byla ve školním prostředí realizována. Rodiče ve své výchovné roli selhávají a „materiál", který učitelé dostávají do rukou, je rodičovskou „péčí" natolik poznamenaný, že o primární prevenci nemůže být řeč.

Takové a podobné názory jsem zaslechl z řad odborníků na prevenci rizikového chování i učitelů. Naprosto nechci zpochybňovat, že práce lektorů primární prevence i práce učitelů je v této oblasti náročná a nemusí vždy přinášet očekávaný efekt. Přesto jsem přesvědčen, že nástroje pro realizaci preventivní práce odborníci i učitelé mají. A ve své podstatě jsou celkem jednoduché.

Základním nástrojem je totiž vytváření autentického vztahu mezi učitelem a žákem. Správné užívání tohoto nástroje už je ovšem mnohem komplikovanější. Není totiž založeno pouze na osvojení dostatečného množství informací, ale předpokládá změnu postoje učitele k žákovi. Předpokládá vytváření vztahu na základě přirozené a důvěryhodné autority, tedy nikoli na autoritě opírající se o moc a šíření strachu.

Důvěryhodný může být pouze ten, kdo důvěřuje druhým. Tedy učitel, který věří svým žákům, nepodezírá je apriori z podvodů a úskoků. A důvěryhodný je také ten, kdo věří sám sobě. Tedy učitel, který je si jistý svými kompetencemi v práci se skupinou dětí, školní třídou. Nekompetentnost vyvolává nejistotu, obavy a strach a na strach můžeme reagovat pouze dvěmi způsoby - zaútočit, využít (nebo spíš zneužít) vůči dětem své moci, křičet na ně, zastrašovat je...Nebo můžeme utéct. Takový učitel se kontaktu se svými žáky vyhýbá, ukrývá se před nimi v bezpečí svého kabinetu a hrozí se chvíle, kdy se na něj žák obrátí s otázkou, která se netýká právě probírané učební látky. Pocit jistoty při práci se vztahy ve třídě, je tedy, podle mne, hlavním předpokladem pro uskutečňování skutečné primární prevence rizikového chování ve škole.

Těmito řádky chci naznačit, že zajišťování bezpečného vývoje dětí ve školním prostředí je sice obtížné, ale zdaleka ne nemožné a beznadějné. Na tomto místě bychom Vás proto do budoucna chtěli seznamovat s názory, zkušenostmi a znalostmi odborníků, kteří se primární prevenci rizikového chování ve školním (a nejen školním) prostředí věnují na různých úrovních. Chtěli bychom Vám přiblížit postoje lidí, kteří jsou, stejně jako my, přesvědčeni, že primární prevence existuje, je účinná a má tedy smysl se jí zabývat. 

Autor: Jan Žufníček

Zajímavá studie dokazující význam primární prevence:

V roce 2008 byly zveřejněny hlavní výsledky pětileté studie efektivnosti programu primární prevence v komunitě Prahy 6, které ukazují vysokou efektivitu tesovaného komunitního programu u rizikových skupin (děti z neúplných rodin a/nebo s potížemi ve vztahu a komunikaci s rodiči/rodičem). Studii realizovalo Centrum adiktologie 1. LF UK a sdružení Prev-Centrum Praha.

Přehled hlavních výsledků kvaziexperimentální evaluační studie komunitního programu primární prevence

 

 

A jaký je Váš názor? Napište nám svůj komentář.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit