Seminář "Úzkostné poruchy žáků"

Seminář "Úzkostné poruchy žáků"

úterý, 18. 6. 2024 at 9:00 - 14:00

Vzdělávací středisko VISK, Sportovní 846/22, Praha 10

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Úzkostné poruchy žáků", který je určen metodikům prevence, výchovným poradcům, učitelům ZŠ a SŠ, vychovatelům, ředitelům škol a školských zařízení.

Témata semináře:
- projevy úzkostného prožívání v jednotlivých modalitách (myšlenky, emoce, tělesné projevy, chování)
- jak poznat, zda je potřeba pomoc odborníka
- možné spouštěče úzkostí
- vybrané úzkostné poruchy u dětí a dospívajících
- krátké techniky, které pomáhají se zvládáním úzkostí
- praktické ukázky, nácviky
- kazuistiky z praxe lektora

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE